IOT-gebruik bij Nederlandse bedrijven aanzienlijk lager dan in buitenland

Van de Nederlandse bedrijven die gebruikmaken van Internet of Things (IoT) zag maar liefst 51% hun omzet hierdoor groeien. Toch maken Nederlandse bedrijven nog maar mondjesmaat gebruik van IoT-oplossingen: slechts 6,7% heeft al IoT-projecten lopen. Wereldwijd maken zo’n 29% van de bedrijven gebruik van IoT, een netwerk van apparaten en applicaties dat, via internet, data uitwisselt. In Nederland ligt dat percentage dus aanzienlijk lager. Zeven op de tien Nederlandse bedrijven geven zelfs aan dat ze nog niet of nauwelijks hebben nagedacht over hoe ze IoT voor hun bedrijf kunnen gebruiken. Privacy en databescherming vormen de grootste obstakels om IoT te implementeren; voor 39% van de bedrijven vormen die het grootste struikelblok.

Jaarlijks voert Vodafone een trendonderzoek uit over het Internet of Things om te achterhalen hoe het Nederlandse bedrijfsleven inspeelt op de laatste ontwikkelingen rondom IoT. Het onderzoek is uitgevoerd door Multiscope, onder 1.095 Nederlandse ondernemers. De resultaten worden samengevat in een trendrapport waarin ondernemers kunnen lezen hoe zij ervoor staan ten opzichte van andere bedrijven en organisaties. Lees hier het gehele rapport